E-poe müügitingimused

1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

1.1 Käesolevad müügitingimused kehtivad aadressil www.ripo.ee asuvas interneti ostukeskkonnas (edaspidi RIPO e-pood). 
1.2. Internetipoe www.ripo.ee omanik on RIPO Kaubandus OÜ (reg. kood: 12434206), asukohaga Võru tn. 254, Tartu, Tartumaa 50115, Eesti Vabariik.
1.3. Müügitingimused reguleerivad RIPO Kaubandus OÜ (edaspidi Müüja) ja RIPO e-poes ostu sooritava isiku (edaspidi Klient) vahelisi tekkivaid õigussuhteid.
1.4. Müügitingimustes reguleerimata küsimustes lähtuvad pooled Eesti Vabariigis kehtivatest õigusnormidest.
1.5. RIPO e-poes ostu vormistamisega kinnitab Klient, et on tutvunud käesolevate müügitingimustega ning nõustub neid järgima.
1.6. Müüjal on õigus ette teatamata ja ühepoolselt müügitingimusi muuta. Kliendi jaoks kehtivad ostu sooritamise hetkel kehtinud müügitingimused.

2. Kauba- ja hinnainfo

2.1. Kliendil on võimalik osta RIPO e-poes Müüja poolt pakutavat kaupa.
2.2. RIPO e-poes müüdavate toodete hinnad on märgitud toodete juurde.
2.3. Kauba hinnale lisandub tasu kauba kohaletoimetamise eest. Kauba kohaletoimetamise tasu sõltub reeglina Kliendi valitud tarneviisist ja Kliendi asukohast. Erandkorras võib kohaletoimetamise tasu kokku leppida ka pooltevaheliste läbirääkimiste teel. Kohaletoimetamise tasu koosneb transpordi hinnast ja kauba transportimiseks vajalike kaubaaluste maksumusest. Kaubaalused on võimalik Kliendil Müüjale hiljem tagastada ning sel juhul tagastab Müüja Kliendile kaubaaluste maksumuse.
2.4. Teave kauba kohta on esitatud RIPO e-poes vahetult kauba juures.
2.5. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

3. Tellimuse vormistamine ja müügilepingu jõustumine

3.1. Kauba tellimiseks tuleb lisada soovitud tooted ostukorvi. Tellimuse vormistamiseks tuleb vajutada ostukorvis nuppu "Kassasse" ning täita nõutud andmeväljad ehk nii arve- kui ka tarneaadress, kinnitada tarneviis, tutvuda käesolevate müügitingimustega ja nendega nõusolekul teha vastavasse lahtrisse sellekohane märge. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda vabal valikul kas pangalingi kaudu või kaardimaksena. 
3.2. Tellimuse vormistamisel palume olla tähelepanelik oma tarneaadressi ja kontaktandmete sisestamisel, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Kleindi poolt ostetud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine.
3.3. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) alates tellimuse eest tasumisele kuuluva summa laekumisest Müüja arvelduskontole.
  

4. Tellitud toodete eest tasumine

4.1. Makse sooritamiseks palume valida tellimuse vormistamisel endale meelepärane makseviis.
4.2. Toodete eest saab tasuda:
       4.2.1 Internetipanga kaudu (Swedbank-i, SEB Panga ja Luminori pangalinkide kaudu).
       4.2.2 Krediitkaardiga (Visa või MasterCard).
4.3. Tellimus tühistatakse juhul, kui Klient ei ole ettenähtud aja jooksul ostusummat tasunud.
4.4. Tellimus vormistatakse ja tarnitakse 100%-se ettemakse puhul.
4.5. Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest Klienti esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha (s.h. kauba kohaletoimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.

5. Kauba kohaletoimetamine ja üleandmine

5.1. Kaupu saadetakse järgmistesse riikidesse: Eesti Vabariik.
5.2. Kauba saatmiskulud kannab Klient ning vastav hinnainfo on kuvatud ostukorvis ja tellimuse vormistamisel lahtris "Transport". 
5.3. Peale Lepingu jõustumist, vastavalt käesolevate müügitingimuste punktile 3.3., toimetatakse tellitud tooted Kliendile kohale Kliendi poolt esitatud tarneaadressile. Kohaletoimetamise aeg lepitakse seejuures eelnevalt kokku Kliendi poolt tellimuse vormistamisel sisestatud kontakttelefoni teel.
5.4. Tooted koos eestikeelse tooteinfoga ja muude toodete juurde kuuluvate dokumentidega toimetab transpordi- või kullerfirma kohale toote kirjelduses määratud tähtaja jooksul. Tarneaeg kaupadele on Eesti piires üldjuhul 3-5 päeva, välja arvatud spetsiaalselt kliendi tellimusel valmistatavate värviliste kivide puhul, mis pole laokaup (täpsem info toote juures).
5.5. Juhul, kui Kleindi poolt tellitud toodet ei ole toote kirjelduses määratud tarnetähtaja jooksul võimalik Kliendile toimetada, teatatakse sellest Kliendile Kliendi poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni või elektronposti teel 2 tööpäeva jooksul arvates Lepingu jõustumisest vastavalt Tingimuste punktile 3.3. ning ühtlasi antakse teada Kliendi poolt tellitud kaupa kohaletoimetamise tähtaeg. Juhul, kui Klient kaotab kauba kohaletoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi kauba ostmise vastu, on Kliendil õigus oma tellimus tühistada ning Kliendi poolt tasutud summa (koos transpordi maksumusega) tagastatakse Kliendile viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul vastavasisulise teate saamisest.
5.6. Kui Kliendi poolt tellitud tooted on transpordi- või kullerfirmale üle antud, võtab transpordi- või kullerfirma esindaja Kliendiga eelnevalt ühendust, et täpsustada toodete kohaletoomise aeg.
5.7. Transpordi- või kullerfirma toimetab tooted Kliendi poolt tellimuse vormistamisel märgitud aadressile. Sihtkoha hilisem muutmine ei ole võimalik.
5.8. Palume jälgida tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. RIPO Kaubandus OÜ ja transpordi- või kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.
5.9. Kaup antakse transpordi- või kullerifirma esindaja poolt Kliendile üle koos saatelehega. Enne saatelehe allkirjastamist soovitame tungivalt Kliendil toodete pakend üle vaadata ja selle väliste vigastuste korral märkida transpordi- või kullerfirma esindaja saatelehele sellekohane märkus. Palume Kliendil vigastatud pakendiga toodetest teatada elektronposti aadressile info@ripo.ee või RIPO Kaubandus OÜ kontakttelefonile 50 21 085. Transpordi- või kullerfirma poolt vigastatud pakendiga tooted asendatakse.

6. Taganemisõigus ja kauba tagastamine

6.1 Kliendil on õigus sõlmitud lepingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul arvates tellitud kauba kätte saamisest. Lepingust taganemiseks peab Klient esitama Müüjale vastavasisulise kirjaliku avalduse. RIPO e-pood soovitab märkida avalduses ära ka lepingust taganemise põhjuse, kuigi see pole kohustuslik.
6.2. Lepingust taganemisel on Klient kohustatud tagastama Müüjale ka kauba koos kaubaalustega. Kauba tagastamisel on Klient kohustatud toimetama tagastatava kauba Müüjale 14 päeva jooksul alates lepingust taganemisest ja vastavasisulise avalduse esitamisest Müüjale.
6.3.  Tulenevalt võlaõigusseaduse §54 lõike 1 punktist 13 võite kasutada lepingust taganemise avalduse esitamiseks taganemisavalduse tüüpvormi, mille saate alla laadida siit: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1030/1201/4001/JM_m41_lisa1.pdf
6.4. Taganemisõigus ei kohaldu, kui Kliendiks on juriidiline isik.
6.5. 14-päevase taganemisõiguse kasutamiseks ei tohi tellitud kaupa kasutada muul viisil kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks, viisil nagu see on lubatud kaubaga tutvumiseks ja kauba testimiseks füüsilises poes.
6.6.  Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks ning kaubaga tutvumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on Müüjal õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele.
6.7. Kauba tagastamise kulud kannab Klient, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv kaup ei vasta tellitule (näiteks vale või defektiga toode).
6.8. Klient peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud kauba vedajale.
6.9. Tagastatud kauba ostusumma kannab Müüja Kliendi kontole (raha tagastatakse samale pangakontole, millelt toimus tasumine) peale lepingust taganemise avalduse esitamist ning kauba Müüjani jõudmist ja üle kontrollimist viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel lepingust taganemise avalduse saamisest.
6.10. Lepingust taganemise õiguse kasutamiseks peab Klient tootepakendi avama ettevaatlikult seda kahjustamata ning tagastama toote koos pakendiga. Pakendist välja võetud toote tagastamisel kehtib mõistlikkuse põhimõte.
6.11. 14-päevane lepingust taganemise õigus ei kehti:
       - kauba puhul, mis on valmistatud spetsiaalselt Kliendi isiklikke vajadusi arvestades, näiteks eritellimusel valmistatud tooted
       - toodetele ja teenustele, mida oma olemuse tõttu ei saa tagastada.

7. Pretensiooni esitamise õigus, poolte vastutus ning vääramatu jõud

7.1. Müüja ja Klient vastutavad teineteise ees käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
7.2. Müüja vastutab Kliendile müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis olid olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul alates kauba üleandmisest Kliendile. Sellest esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest Kliendile eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on Müüja kohustus.
7.3. Juriidilistel isikutel kehtib pretensiooni esitamise õigus 6 kuud.
7.4. Kliendil on õigus puuduste ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul Müüja poole, saates selleks e-kirja aadressile info@ripo.ee või helistades telefonil +372 50 21 085.
7.5. Müüja ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist Kliendile, kui Kliendi süül on kaup halvenenud/kahjustatud.
7.6. Müüja ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud toodete mittesihtotstarbelise kasutamise tagajärjel.
7.7. Müüja vastutus ei laiene toodete füüsilisele kulumisele, mis on aset leidnud toodete tavapärase kasutamise käigus.
7.8. Kui RIPO e-poest ostetud kaubal on puudused, mille eest Müüja vastutab, parandab või asendab Müüja puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab Müüja Kliendile kõik müügilepinguga kaasnenud tasud.
7.9. Müüja vastab Kliendi esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.
7.10. Müüja ei vastuta kauba lepingutingimustele mittevastavuse eest, kui Klient lepingu sõlmimisel kauba lepingutingimustele mittevastavusest teadis või pidi teadma.
7.11. Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole ees ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud). 
7.12. Müüja vastutab Kliendi ees maksimaalselt kauba müügihinna ulatuses.
7.13. Meeldetuletus tarbijale: VÕS § 54 lg 1 p 18 sätestab, et tarbija saab lepingu eseme lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele. VÕS § 101 alusel, kui võlgnik on kohustus rikkunud, võib võlausaldaja kasutada järgnevaid õiguskaitsevahendeid: nõuda kohustuse täitmist; oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda; nõuda kahju hüvitamist; taganeda lepingust või öelda leping üles; alandada hinda; rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral nõuda viivist (VÕS § 101 lg 1 p 1-6).

8. Isikuandmete käitlemine ja otseturundus

8.1. Klient annab RIPO e-poe kasutamisel nõusoleku Müüjale (isikuandmete töötlejaks on RIPO Kaubandus OÜ) enda isikuandmete töötlemiseks käesolevas lepingus sätestatud tingimustel.
8.2. Isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning neid kasutatakse Kliendile teenuse osutamiseks ning kauba kohale toimetamiseks.
8.3. Müüjal on vajalik teatud isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele seoses kauba kättetoimetamisega.
8.4. Müüja järgib isikandmete kaitsega seotud seadusandlust ning tavasid ja ei edasta Kliendi isikuandmeid kõrvalistele isikutele.
8.5. Kõiki RIPO e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüptitud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Ka Müüjal puudub neile juurdepääs.
8.6. RIPO e-poel on õigus saata  Kliendile uudiskirju ning pakkumisi Kliendi e-maili aadressile ainult juhul, kui Klient on selleks eelnevalt soovi avaldanud.
8.7. Kliendil on igal ajal võimalik loobuda saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest Müüjale teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldavas e-kirjas toodud juhiseid.

9. Muud tingimused ja vaidluste lahendamine

9.1. Müüjal on õigus keelduda Kliendilt tellimuse vastuvõtmisest ja müügilepingu sõlmimisest, kui Klient ei järgi ostuprotsessil häid tavasid, käitub ebaviisakalt või ebaadekvaatselt, esitab lepingu sõlmimiseks teadlikult valeandmeid või ilmnevad muud kuritegeliku iseloomuga asjaolud, mis ei võimalda kliendisuhet luua.
9.2. Kui Kliendil on RIPO e-poele või Müüjale pretensioone, tuleb need saata e-posti aadressile info@ripo.ee või helistada telefonil +372 50 21 085.
9.3. Poolte vahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada Kliendi ja Müüja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Kliendi kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.
9.4. Klient võib pöörduda vajadusel ka Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.
9.5. Küsimustes, milles läbirääkimiste teel kokkuleppeni ei jõuta ning mida Tarbijavaidluste komisjon ei lahenda, on võimalik pooltel oma õiguste kaitseks pöörduda Tartu Maakohtusse.

RIPO e-poe müügitingimused on uuendatud 22.04.2018.a.